Män och makt

Jag brukar verkligen inte hänföra konflikter och meningsskiljaktigheter till att det skulle handla om kön. Jag har sällan eller aldrig nedlåtit mig till att diskutera i de termerna eller medvetet reducerat själva frågeställningen till att det skulle handla om x- eller y-kromosomer. Men när jag nu på kort tid själv hamnat i konflikt i två helt olika sammanhang har den gemensamma nämnaren varit att jag framstått som en stark och beslutsam kvinna med maktposition som haft en avvikande åsikt gentemot en grupp vita, medelålders och sedermera kränkta män. Jag är fullkomligt övertygad om att de inte hade försökt hantera eller manipulera en man på samma sätt i samma position.

Jag är tyvärr inte ensam, jag har alltför många i min närhet som vittnar om liknande upplevelser. Starka, modiga, kloka, kunniga kvinnor och vänninor med någon form av position och makt. Chefer, ledare, företrädare. Förebilder, som på något sätt utmanat rådande ordning eller helt enkelt nått en eftertraktad ställning som innebär mer inflytande. 

Ulrika Sedell och Lena Gustafsson skrev för ett par år sen boken Bortom glastaket där de listar sju karriärnycklar som framstående kvinnor haft med sig för att nå olika toppositioner. Jag skulle vilja se uppföljaren – skildringen av oss kvinnor som på grund av obrottslig lojalitet stannar kvar och gör sitt bästa i en omöjlig situation tills de ställs inför ultimatum eller situationen på annat sätt blir ohållbar. Och inte ens då baktalar de eller smutskastar utan försöker tvärtom hitta logiska förklaringar och resonemang kring varför det gick som det gick.

Men inte nåt ont som inte har nåt gott med sig! Flera av oss har gått vidare med rak rygg till nåt bättre och mer givande. Jag har haft möjlighet och utrymme att använda mig av mitt fantastiska nätverk. Som till största delen består av kvinnor. Kloka, erfarna, generösa vänninor och kollegor. Och några män. Mitt varmaste och innerligaste tack för att ni finns.