Energier och synergier

Moderatorn avslutar konferensen med reflektionen: ”Energinivån har varit synnerligen hög under de här två dagarna. Det är ovanligt.”

Jag håller med honom och funderar lite över varför energinivån är hög i just det här sammanhanget. Famna (branschorganisation för idéburen vård och omsorg) har samlat sina medlemsorganisationer till samtal och reflektioner kring idéburnas förutsättningar. Och jag tror engagemanget beror på det vi alla organisationer står för och bidrar med. Det går liksom inte att inte vara engagerad och energisk när de frågor som är på agendan upptar en stor del av ens vakna tid och liv. Dessutom handlar ju vårt engagemang alltsomoftast om just livet eller hur våra brukare, klienter, gäster och medmänniskor ska få ett bättre liv. Klart det engagerar.

På konferensen diskuteras vid ett par tillfällen samverkan med och påverkan av andra sektorer – den offentliga och näringslivet. Och det blir så tydligt att vi drivs av olika motiv beroende på vilken kontext vi verkar i. Vinstintresse kontra överlevnad. Generositet kontra risktagande. Rättigheter kontra nyfikenhet. Effektivitet kontra demokratiprocess. Men det gemensamma är engagemanget och viljan att komma framåt. Så låt oss se på varandras sektorer med nyfikenhet och ärlig vilja att fokusera på vår gemensamma uppgift – att göra just vår del av världen lite bättre. Jag är övertygad om att vi gör det bäst tillsammans.