Källkritik borde gälla även rasister

Med anledning av det flygblad som delats ut i mitt bostadsområde idag vill jag förtydliga en del ”information”:
– Idag finns 1,6 miljoner utrikes födda i Sverige. 50% har europeiskt ursprung, med Finland i topp. 30% har asiatiskt ursprung. Jämn könsfördelning, med undantag för Thailand (78% kvinnor) och Finland plus Kina (60% kvinnor).
– I en färsk rapport från Brottsförebyggande Rådet (Brå) anger 1,7% (eller 129000 personer) totalt av befolkningen att de utsatts för sexualbrott under 2015. Andelen kvinnor är högre, ca 3%. I denna brottskategori ryms alla typer av sexualbrott, även våldtäkter.
– På polisens hemsida finns uppgifter om att det fanns 55 områden som klassades som utsatta områden i Sverige år 2014. Förra året var det 53 områden. Ingen ökning alltså.
Nettovinst eller nettokostnad för invandring är omtvistat bland forskare och man kan som bekant visa det man vill med statistik. De flesta är dock överens om att ev kostnad landar på mindre än 1% av BNP totalt sett. Att invandring påverkar löneutvecklingen i landet är också diskutabelt. Viss konsensus råder kring att en reell löneminskning kan påvisas, i allmänhet 0,1-0,3% vilket motsvarar 35-105 kr i månaden på en månadslön om 35000 kr.
– 162877 personer sökte asyl i Sverige under förra året. Enligt beräkningar kommer 60-80000 av dem att få avslag på sin asylansökan.

Ett tips till dig som vill sprida liknande ”information” i framtiden: Det blir mer trovärdigt om du anger källor och avsändare. Det tog mig ca en kvart vid datorn för att hitta relevant information från tillförlitliga källor som Migrationsverket, Brottsförebyggande Rådet, Migrationsinfo (Fores), SCB och Polisen. Vilka är dina?

PS Kolla gärna evenemang på Facebook som Kämpa STHLM! eller ”12 november – Tillsammans tar vi kampen mot nazismen” för alternativ till den demonstration som anges i flygbladet. Vi ses!

jenny-viktigt