Inlägg taggade ‘medlem’

Medlemskap och RFS

Detta är mitt inledningsanförande på RFS årsmöte i Lund 2017: Välkomna till RFS konferens 2017! Temat för årets konferens är medlemskap.  Medlemskap innebär sammanslutning, att tillsammans med andra i gemenskap få möjlighet att ägna mig åt en för mig betydelsefull verksamhet. Det innebär ett självförverkligande och en strävan mot en vision som det oftast inte finns…

Läs mer