Vikten av frivillighet

Igår deltog jag i den första av tre utbildningskvällar hos Patientnämnden för att bli stödperson inom tvångspsykiatrin. Under kvällen lyssnade vi bland annat till en kvinna med bipolär sjukdom och en erfaren stödperson. Båda kommenterade vikten av det frivilliga inslaget hos stödpersonen. Kvinnan utifrån kamratskapet och hur hon kunde vara sig själv på ett annat sätt tillsammans med stödpersonen än med tjänstepersoner omkring henne, medan stödpersonen menade att han som frivillig uppdragstagare bidrog till att göra patientens tillvaro mer nyanserad och verklighetsförankrad genom att vara en representant från ”vardagen” och inte nån institution eller myndighet.

I måndags hade Rapport ett inslag (10:30 minuter in i programmet) där det konstateras att det är svårt att rekrytera gode män. Norges system med anställda gode män lyftes som en lösning. I Sverige finns redan företag som Optio som hyr ut professionella gode män till ett 40-tal kommuner. Med anledning av detta skickade Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) ut ett pressmeddelande som problematiserar bilden. Texten nedan återger i stora drag vad RFS tycker i frågan.

RFS får ofta höra från kommuner att det är svårt att rekrytera gode män och förvaltare, men vi håller inte med. Det finns ett stort engagemang hos allmänheten och i en del kommuner finns det ett överskott på frivilliga. Problemet är istället att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av de lagreglerade frivilliguppdragen. Det finns dock metoder för hur kommuner och andra instanser kan arbeta med detta, RFS har bland annat tagit fram en metodbok som vi gärna delar med oss av.

RFS vill bevara det ideella inslaget i alla våra uppdrag då vi ser ett stort värde i att tillvarata och uppmuntra människors vilja att ta ett ideellt ansvar utanför den närmsta kretsen. Den frivillige får också genom uppdraget en unik möjlighet till insyn i det offentligas verksamhet och kan bidra till att upptäcka ev missförhållanden. Om t ex gode män däremot skulle vara anställda av kommunen kan det uppstå en jävssituation. Därutöver finns den frivillige tillgänglig också utanför kontorstid och bidrar till att vidga huvudmannens nätverk som många gånger enbart består av tjänstemän.

Ett frivilliguppdrag som t ex god man motsäger inte att det ska utföras professionellt, det vill säga med huvudmannens bästa i fokus. Det finns stor kompetens hos många gode män och RFS driver frågan att gode män innan första uppdrag ska genomgå utbildning om minst sex timmar. Idag ser kravet på utbildning väldigt olika ut från kommun till kommun. Alla frivilliga måste också få det stöd som krävs före, under och efter uppdrag. Här finns en del att utveckla hos många myndigheter och kommuner.

Den frivilliga uppdragstagaren bidrar med något mer utöver det lagstadgade. Låt oss värna det. Låt oss kalla det medmänsklighet.

Standard